Support
aecfilterparts
เบอร์โทร : 02-171-5090 แฟกซ์ : 02-171-5089
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ร่วมงานกับเรา
Career

วันที่: 06-07-2017

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง
 
   
จำนวนที่รับ
พนักงานบัญชี/การเงิน
 
 
0 อัตรา
รายละเอียด :
ลักษณะงาน : มีความรู้ ความชำนาญในการจัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายได้ : เงินเดือน + สวัสดิการ + โบนัส
คุณสมบัติ :
1.ผู้สมัคร(ชาย)ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี
3.มีความละเอียดรอบคอบทางด้านตัวเลข และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานขาย (ชาย/หญิง)
 
 
0 อัตรา
รายละเอียด :
ลักษณะงาน : นำเสนอ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า, ดูแล ติดตามลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายได้ตามที่เป้าหมายกำหนด รับผิดชอบในการออกเอกสารที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา : วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
รายได้ : เงินเดือน + สวัสดิการ + โบนัส + คอมมิชชั่น
คุณสมบัติ :
1.ผู้สมัคร(ชาย)ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
แม่บ้าน
 
 
0 อัตรา
รายละเอียด :
ลักษณะงาน : ดูแลรับผิดชอบการตรวจรับ นับสินค้า จัดเรียง เบิกจ่าย แพค ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างมีระบบ
การศึกษา : วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
รายได้ : เงินเดือน + สวัสดิการ + โบนัส
คุณสมบัติ :
1.ผู้สมัคร(ชาย)ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พนักงานจัดส่งสินค้า (ชาย)
 
 
0 อัตรา
รายละเอียด :
ลักษณะงาน : วางแผนการรับส่งสินค้าในแต่ละวันและนำส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ดูแล จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษา : วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
รายได้ : เงินเดือน + สวัสดิการ + โบนัส
คุณสมบัติ :
1.ผู้สมัคร(ชาย)ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
2.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทจักรยานยนต์และรถยนต์ 4 ล้อ
3.รู้จักเส้นทางที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 

หลักฐานประกอบการสมัครงาน

1. จดหมายรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม

2. รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 2 ใบ

3. ใบรับรองทางการศึกษา

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร

วันทำงานของบริษัทฯ วันจันทร์ – วันเสาร์

กำหนดรับสมัคร เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบุคคล โทร.02-171 5090 ต่อ 333